Sesja wolnych doniesień

Osoby zgłaszające chęć wygłoszenia doniesienia proszone są o przesłanie wypełnionego formularza streszczeń (wykłady i wolne doniesienia) na jeden z podanych niżej adresów e-mail:

doniesienia@kongrespoloniimedycznej.org.pl
a.zielaskiewicz@hipokrates.org

Czas prezentacji mini-wykładu maksymalnie 12-15 minut
Czas prezentacji wolnego doniesienia 7 minut.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość kwalifikowania prac do przedstawiania ich w formie plakatów. Streszczenia zakwalifikowane do wygłoszenia lub przedstawienia w formie plakatowej będą drukowane w Wiadomościach Lekarskich.

Zasady wypełnienia formularza;
- objętość tekstu (bez rubryk) nie przekraczająca 300 słów
- tekst - font Arial 12
- w streszczeniu można zamieścić jedną tabelę, rysunek czy też zdjęcie

Termin nadsyłania 30.04.2010 r.

Formularz do pobrania: Pobierz