FAQ - Często zadawane pytania

1. Czy muszę być lekarzem aby przyjechać na Kongres?

Nie. Udział w Kongresie może wziąć każdy, kto wypełni zgłoszenie i pokryje koszty uczestnictwa.

2. Czy jest ograniczenie w liczbie osób towarzyszących?

Nie, liczba osób towarzyszących jest teoretycznie nieograniczona. W sytuacji przekroczenia pojemności formularza zgłoszeniowego prosimy o indywidualny kontakt z Organizatorem. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia jeśli wyczerpią się możliwości zakwaterowania w obiektach Kongresu.

3. Kiedy mogę mieć pewność i gwarancję swojego udziału w Kongresie?

Po wpłynięciu właściwych, wyliczonych opłat na rachunek bankowy organizatora. Organizatorzy będą potwierdzać fakt wpłynięcia wszystkich należnych opłat z tytułu uczestnictwa, zakwaterowania, wyżywienia, udziału w imprezach towarzyszących na podany adres e-mail. Dlatego tak ważne jest podanie prawidłowego, sprawnego adresu poczty elektronicznej !
Po wpłynięciu opłat od Uczestnika jego status zmienia się na OPŁACONY i osoba zostaje umieszczona na liście uczestników. Można sprawdzić i odszukać się na liście Uczestników. Lista jest dostępna po zarejestrowaniu się w serwisie.

4. Czy mogę uregulować należności podczas Kongresu, już po przyjeździe?

Oczywiście, ale w tym przypadku koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 650 zł + opłaty za imprezy towarzywszące. nawet wówczas gdy formularz zgłoszenia na stronie internetowej został wypełniony gdy koszt wynosił 350 zł.

5. Czy mogę wcześniej przyjechać na Kongres lub później wyjechać po Kongresie?

Uczestnicy zakwaterowani w hotelach mają możliwość rozszerzenia indywidualnej rezerwacji pokoju kontaktując się z recepcją hotelu, zarówno przed przyjazdem jak i w czasie pobytu na Kongresie.

6. Co zrobić z samochodem, którym przyjadę na Kongres?

Organizator przygotuje i przekaże w późniejszym terminie plan dostępnych dla Uczestników parkingów. Zasady i miejsca parkowania są aktualnie uzgadniane z właściwymi instytucjami.

7. Czy będzie dostęp do Internetu w miejscach organizacji Kongresu?

Tak,

  • W budynku Auli - dostęp bezprzewodowy z wykorzystaniem loginu i hasła (do odebrania w Biurze Kongresu lub recepcji Domu Studenckiego)
  • W budynku Wydziału Prawa i Administracji – login i hasło dostępu bezprzewodowego do odebrania w Biurze Kongresu lub recepcji Domu Studenckiego
  • W hotelach - zgodnie z ofertą hotelu

8. Czy będzie ze mną kontakt w czasie trwania Kongresu?

Adres poczty elektronicznej Biura Kongresu będzie czynny aż do jego zakończenia. Organizatorzy przekażą adresatowi każdą wiadomość.
Obiekty, na których odbywać się będzie Kongres są w zasięgu wszystkich operatorów sieci komórkowych w Polsce
Podany zostanie w późniejszym terminie numer głównego numeru telefonu stacjonarnego Biura Kongresu.
Internet - patrz wyżej

9. Czy osoba towarzysząca musi wnieść opłatę Kongresową?

Nie musi, jeśli nie chce brać udziału w wykładach.
Osoby towarzyszące Uczestnikom nie są zobowiązane do wniesienia opłaty Kongresowej.

Do dyspozycji osoby wypełniającej formularz zgłoszeniowy (dostępny po zarejestrowaniu się w serwisie) znajdują się pola do wpisania imienia i nazwiska osoby towarzyszącej oraz pola do zadeklarowania udziału w poszczególnych wydarzeniach Kongresu dla każdej z osób.
Osoba wypełniająca formularz, jako Uczestnik Kongresu, jest zobowiązana do wniesienia przynajmniej opłaty Kongresowej. Zgłoszenie udziału w imprezach towarzyszących (i związane z tym opłaty) nie są już obowiązkowe.
Dla osób towarzyszących jest zupełna dowolność wyborów. Można więc opłacić udział w wykładach i/lub tylko we wszystkich (wybranych) imprezach towarzyszących.

10. Ile czasu trwać będzie wykład?

Zasadniczo sesje będą miały charakter mini wykładów prowadzonych przez zaproszonych specjalistów. W zależności od tematyki, sesja może być podzielona na dwie części: trzy wykłądy, dyskusja panelowa z odpowiedziami na pytania i potem druga część z trzema mini wykładami. W innych sesjach będą dyskusje panelowe.

11. Jakie należy mieć własne wyposażenie techniczne do prezentacji wykładu?

Środki techniczne do prezentacji wykładu (nagłośnienie, projektor, komputer z odpowiednim oprogramowaniem) zapewnią Organizatorzy. Materiały do prezentacji będą od każdego wykładowcy w odpowiednim czasie odbierane i zostaną w sensie technicznej zgodności przetestowane.
Zawsze natomiast, ze względów bezpieczeństwa, warto mieć dodatkowo, własną kopię materiału na nośniku (CD, DVD, pamięć flash).

12. Jaki jest podstawowy język Kongresu?

Podstawowym językiem kongresu jest język polski. Wyjątkowo niektóre wykłady będą w języku angielskim.

13. Jaka jest forma wykładu?

Podstawową formą wykładu jest prezentacja przygotowana w programie Power Point.

14. Ile czasu będą trwały wolne doniesienia?

Przewiduje się ok. 7 minut na doniesienie wolne, po tym dyskusja w granicach 3 minut.

15. Gdzie odbędzie się sesja plakatowa?

Plakaty będą wystawione w głównym Hallu, przed wejściem do Auli UMK.

16. Czy przewidywane są sesje plakatowe?

Tak. Organizatorzy rezerwują dla siebie decyzję dotyczącą uruchomienia sesji plakatowych. Każdy z uczestników, zgłaszający prace, będzie poinformaowany o charakterze zaakceptowanej prezentacji (wolne doniesienie lub plakat).