FAQ - Często zadawane pytania

1. Czy muszę być lekarzem aby przyjechać na Kongres?

Nie. Udział w Kongresie może wziąć każdy, kto wypełni zgłoszenie i pokryje koszty uczestnictwa.

2. Czy jest ograniczenie w liczbie osób towarzyszących?

Nie, liczba osób towarzyszących jest teoretycznie nieograniczona. W sytuacji przekroczenia pojemności formularza zgłoszeniowego prosimy o indywidualny kontakt z Organizatorem. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia jeśli wyczerpią się możliwości zakwaterowania w obiektach Kongresu.

3. Kiedy mogę mieć pewność i gwarancję swojego udziału w Kongresie?

Po wpłynięciu właściwych, wyliczonych opłat na rachunek bankowy organizatora. Organizatorzy będą potwierdzać fakt wpłynięcia wszystkich należnych opłat z tytułu uczestnictwa, zakwaterowania, wyżywienia, udziału w imprezach towarzyszących na podany adres e-mail. Dlatego tak ważne jest podanie prawidłowego, sprawnego adresu poczty elektronicznej !
Po wpłynięciu opłat od Uczestnika jego status zmienia się na OPŁACONY i osoba zostaje umieszczona na liście uczestników. Można sprawdzić i odszukać się na liście Uczestników. Lista jest dostępna po zarejestrowaniu się w serwisie.

4. Czy mogę uregulować należności podczas Kongresu, już po przyjeździe?

Oczywiście, ale w tym przypadku koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 650 zł + opłaty za imprezy towarzywszące. nawet wówczas gdy formularz zgłoszenia na stronie internetowej został wypełniony gdy koszt wynosił 350 zł.