FAQ - Często zadawane pytania

1. Czy osoba towarzysząca musi wnieść opłatę Kongresową?

Nie musi, jeśli nie chce brać udziału w wykładach.
Osoby towarzyszące Uczestnikom nie są zobowiązane do wniesienia opłaty Kongresowej.

Do dyspozycji osoby wypełniającej formularz zgłoszeniowy (dostępny po zarejestrowaniu się w serwisie) znajdują się pola do wpisania imienia i nazwiska osoby towarzyszącej oraz pola do zadeklarowania udziału w poszczególnych wydarzeniach Kongresu dla każdej z osób.
Osoba wypełniająca formularz, jako Uczestnik Kongresu, jest zobowiązana do wniesienia przynajmniej opłaty Kongresowej. Zgłoszenie udziału w imprezach towarzyszących (i związane z tym opłaty) nie są już obowiązkowe.
Dla osób towarzyszących jest zupełna dowolność wyborów. Można więc opłacić udział w wykładach i/lub tylko we wszystkich (wybranych) imprezach towarzyszących.