FAQ - Często zadawane pytania

1. Ile czasu trwać będzie wykład?

Zasadniczo sesje będą miały charakter mini wykładów prowadzonych przez zaproszonych specjalistów. W zależności od tematyki, sesja może być podzielona na dwie części: trzy wykłądy, dyskusja panelowa z odpowiedziami na pytania i potem druga część z trzema mini wykładami. W innych sesjach będą dyskusje panelowe.

2. Jakie należy mieć własne wyposażenie techniczne do prezentacji wykładu?

Środki techniczne do prezentacji wykładu (nagłośnienie, projektor, komputer z odpowiednim oprogramowaniem) zapewnią Organizatorzy. Materiały do prezentacji będą od każdego wykładowcy w odpowiednim czasie odbierane i zostaną w sensie technicznej zgodności przetestowane.
Zawsze natomiast, ze względów bezpieczeństwa, warto mieć dodatkowo, własną kopię materiału na nośniku (CD, DVD, pamięć flash).

3. Jaki jest podstawowy język Kongresu?

Podstawowym językiem kongresu jest język polski. Wyjątkowo niektóre wykłady będą w języku angielskim.

4. Jaka jest forma wykładu?

Podstawową formą wykładu jest prezentacja przygotowana w programie Power Point.

5. Ile czasu będą trwały wolne doniesienia?

Przewiduje się ok. 7 minut na doniesienie wolne, po tym dyskusja w granicach 3 minut.

6. Gdzie odbędzie się sesja plakatowa?

Plakaty będą wystawione w głównym Hallu, przed wejściem do Auli UMK.

7. Czy przewidywane są sesje plakatowe?

Tak. Organizatorzy rezerwują dla siebie decyzję dotyczącą uruchomienia sesji plakatowych. Każdy z uczestników, zgłaszający prace, będzie poinformaowany o charakterze zaakceptowanej prezentacji (wolne doniesienie lub plakat).