Komitet Honorowy (alfabetycznie)

Krystyna Bochenek

Wicemarszałek Senatu RP

Rafał Bruski

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czytaj więcej...

Maciej Hamankiewicz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Ewa Kopacz

Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Person

Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Czytaj więcej...

Maciej Płażyński

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Czytaj więcej...

Waldemar Przybyszewski

Przewodniczący Rady Miasta Torunia

Czytaj więcej...

Andrzej Radzimiński

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Czytaj więcej...

Konstanty Radziwiłł

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Czytaj więcej...

Radosław Sikorski

Minister Spraw Zagranicznych RP

Michał Wojtczak

Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Jerzy Woy-Wojciechowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Czytaj więcej...

Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Czytaj więcej...