Konstanty Radziwiłł

ur. 9.I.1958
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Wykształcenie
lekarz (I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie), specjalizacje z medycyny ogólnej i rodzinnej, Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uprawnienia kandydata na członka rady nadzorczej spółki skarbu państwa

Przebieg pracy zawodowej
od 1984 roku podstawowa opieka zdrowotna (najpierw jako lekarz rejonowy w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, następnie we własnej przychodni medycyny rodzinnej (właściciel, kierownik, lekarz pierwszego kontaktu) w Warszawie, 1983-1989 lekarz zespołu wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, 1986-1991 lekarz zakładowy zakładów przemysłowych w Warszawie, 2001-2003 roku wykładowca w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie (biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dla studentów pedagogiki), od 2005 wykładowca w Katedrze Medycyny Rodzinnej w Akademii Medycznej w Warszawie

Udział w organizacjach
Izby lekarskie: wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w VI kadencji (2010 - 2013), prezes Naczelnej Rady Lekarskiej IV i V kadencji (2001 - 2009), sekretarz NRL w III kadencji (1997 - 2001)
Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME): od 2008 wiceprzewodniczący Komitetu, 2004-2005 przewodniczący Komisji Etyki i Kodeksów Zawodowych
Członek Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej