Andrzej Radzimiński

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Historyk, specjalista w dziedzinie badań nad dziejami struktur kościelnych i duchowieństwem w Polsce, Niemczech oraz państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Kieruje Zakładem Historii Kościoła w Instytucie Historii i Archiwistyki. Na stanowisko rektora UMK został wybrany w roku 2008. Wcześniej był m.in. dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i prorektorem UMK (2002-2008).