Andrzej Person

Urodził się 14 maja 1951 r. we Włocławku.

W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 1977 r. - na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1978-2005 pracował jako dziennikarz w tygodnikach: "Razem", "Sportowiec" i "Mecz", a także jako komentator telewizyjny "Polsat Sport", "Eurosport" oraz Telewizji Polskiej. Był prezesem zarządu agencji reklamowych "Gasport" (1991-1996) i "Person Promotion" (1996-1999). Od 1997 do 2005 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także czterokrotnie był rzecznikiem prasowym polskich ekip podczas igrzysk olimpijskich. W latach 1996-2004 był wiceprezesem i prezesem Polskiego Związku Golfa a obecnie jest prezesem honorowym.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Obecnie w Senacie Przewodniczy Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Jest członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, Przewodniczącym stałej Delegacji Sejmu i Senatu RP do Unii Zachodnioeuropejskiej, członkiem Senackiego Zespołu ds. Sportu, członkiem Polsko-Etiopskiej Grupy Parlamentarnej.