Krok Po Kroku

Krok 1: Poznać serwis

W pierwszym kroku proponujemy Państwu zapoznanie się z całą zawartością serwisu.

Rejestracja wymagać będzie podjęcia kilku decyzji, a będą one znacznie łatwiejsze przy znajomości pełnej oferty przygotowanej przez Organizatora.

Najważniejsze decyzje dotyczyć będą wyboru miejsca zakwaterowania przede wszystkim ze względu na cenę noclegu jak i komfort (np. odległość z hotelu do Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) zarówno miejsca do zakwaterowania, jak i udziału w wykładach, imprezach towarzyszących i zawodach sportowych.
Oczekujemy na Państwa pytania lub wątpliwości, a te na które już znamy odpowiedzi gromadzimy w części Pytania i odpowiedzi
Można kierować się następującymi przesłankami:
- ceną i komfortem miejsca noclegu
- odległością od miejsc wydarzeń Kongresowych


Krok 2: Rejestracja

Pozwoli Państwu przede wszystkim na otrzymywanie aktualnych informacji z przygotowań do Kongresu. Ponieważ planujemy szerszą akcję promocyjną przed Kongresem chcielibyśmy Państwa również informować o ważnych wydarzeniach z tym związanych

Ale zapewne najważniejsza jest możliwość poinformowanie Uczestnika o wpłynięciu właściwej kwoty na rachunek bankowy Organizatora. W razie możliwych nieścisłości, niewykluczonych problemów z np. przelewem mamy wówczas łatwiejszą i szybszą łączność z Państwem.
Dlatego namawiamy do nieskrępowanego podawania możliwych kontaktów do Państwa, w szczególności zaś do podawania adresu (adresów) poczty elektronicznej.


Krok 3: Formularz zgłoszeniowy

Podjęcie decyzji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego

 • formularz on-line
  Jest to preferowana przez Organizatora forma zgłoszenia, gdyż umożliwia sprawniejsze obsłużenie informacji przekazanych przez Uczestnika. Inaczej mówiąc wypełniając formularz zgłoszeniowy w internecie przesyłają Państwo bezpośrednio do naszego systemu informatycznego dane o swoich wyborach.
  Przy zgłoszeniu on-line wszystkie kalkulacje wykonywane są automatycznie i otrzymują Państwo informacje o całkowitym koszcie związanym ze zgłoszeniem (w tym koszty związane z osoba towarzysząca, koszt udziału w dodatkowych imprezach) .

 • dla osób, które z jakiś względów nie chcą lub nie mogą dokonać zgłoszenia on-line przygotowaliśmy możliwość bardziej tradycyjna - przy pomocy papierowego formularza. W tym celu trzeba pobrać formularz zgłoszenia, wypełnić go i wydrukować (lub też po wydrukowaniu wypełnić), a następnie przesłać pocztą lub faxem na adres Organizatora.
  Wypełniając formularz "ręcznie" prosimy o uważne przeprowadzenie obliczeń związanych z kosztami i zwrócenie uwagi na datę wypełnienia formularza, gdyż koszt uczestnictwa w Kongresie zmienia się w zależności od daty zgłoszenia.
  Wzór papierowego formularza można naturalnie powielać i przekazywać innym zainteresowanym osobom.

 • Jako awaryjną i wyjątkową prosimy traktować możliwość telefonicznego lub mailowego zgłoszenia uczestnictwa. Podczas rozmowy będziemy oczekiwać od Państwa kontaktowych numerów telefonu (-ów) i adresu (-ów) aby móc poinformować o wpłynięciu należnej kwoty za zgłoszone uczestnictwo w Kongresie.
Więcej informacji o kosztach


Krok 4: Opłaty

Po podjęciu decyzji i wybraniu odpowiednich opcji zostają Państwo poinformowani o kosztach uczestnictwa w Kongresie.
Po rejestracji, do momentu otrzymania należności za udział w Kongresie są Państwo mile widzianymi Gośćmi, ale po wpłynięciu należności Gorąco-Oczekiwanymi-Gośćmi-Uczestnikami.