Grażyna Rydzewska

Prof. dr hab. Grażyna Maria Rydzewska urodziła sę w roku 1958. W 1982 roku ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku, gdzie pracowała w Klinice Gastroenterologii do roku 1998. Szkolenia zawodowe i naukowe odbywała m.in. w Szpitalu Świętego Erazma w Brukseli oraz w zakladzie Fizjologii Uniwersytetu w Sherbrooke w Kanadzie. gdzie spędzila 2 lata. Habilitację uzyskala w roku 1996, a tytuł profesora w dziedzinie medycyny w roku 2007.

Profesor Grażyna Rydzewska jest kierownikiem Kliniki Chorob Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralnego Szpitala klinicznego MSWiA w Warszawie, krajowym konsultantem w dziedzinie gastroenterologii, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, wiceprezesem Polskiego Klubu Trzustkowego, redaktorem naczelnym Przeglądu Gastroenterologicznego. Profesor Rydzewska jest autorem i współautorem ponad 160 publikacji i 150 doniesień zjazdowych.

Główne zainteresowania zawodowe profesor Rydzewskiej to choroby trzustki, nieswoiste zapalne choroby jelit oraz endoskopia przewodu pokarmowego.