Kazimierz Jodkowski

Syn Michała i Karoliny urodził 1.05.1944 r. we wsi Wielkie Jodkiewicze obwodu grodzieńskiego.

Po ukończeniu Instytutu Medycznego w Grodnie w 1974 r. i stażu podyplomowego z chirurgii w 1975 r. pracował jako asystent na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Obwodowym Szpitalu Dziecięcym w Grodnie. W 1990 r. obronił pracę doktorską w II Moskiewskim Instytucie Medycznym. Od 2000 r. jest docentem Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, gdzie pracuje obecnie.

W okresie od 1998 do 2005 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Pielęgniarskiego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie.

W ciągu 30 lat pracy wykonał ponad 3000 operacji chirurgicznych u dzieci z wadami wrodzonymi i chorobami, potrzebującymi interwencji chirurgicznej. Opublikował ponad 140 prac naukowych w czasopismach medycznych i materiałach Konferencji i Zjazdów.

W 1995 r. przy Związku Polaków na Białorusi powstało Polskie Towarzystwo Lekarskie na Grodzieńszczyźnie, prezesem którego został wybrany i do dziś pełni jego obowiązki.

Żonaty od 1968r. Ma 2 dzieci: Annę i Wiktora. Na podstawie repatriacji dzieci od 2001 roku są obywatelami RP, pracują jako lekarze w Polsce. Ma 3 wnucząt.