Anatol Święcicki

Urodził się 2.05.1948 r. w Żytomierzy w rodzinie katolików praktykujących.

W 1967 r. skończył Średnią Szkołą Farmaceutyczną w Żytomierzy, a w 1975 r. - Wydział Medyczny Instytutu Medycznego w Kijowie (od roku 1995 - Narodowy Uniwersytet Medyczny).

Dr med. (1981), Dr hab. med. (1991), Prof. (1995), Członek Honorowy Polskiej Akademii Medycyny (1998), Członek Światowej Akademii imienia Alberta Schweitzera (2001). Od roku 1990 kierownik Kliniki chorób wewnętrznych tego Uniwersytetu.

Specjalista w zakresie gastroenterologii i reumatologii.

W 1993 r. przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. Adama Mickiewicza w Kijowie zorganizował sekcję medyczną, a w roku 1995 Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie jako strukturalną jednostkę Związku Polaków na Ukrainie, które zrzesza około 300 lekarzy z 18 obwodów Ukrainy.