Barbara Adamowicz - Klepalska

Absolwentka, rocznik 1965 Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1975 roku, doktora habilitowanego w 1993. W 2002 roku tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Poczynając od 1974 roku uzyskała następujące specjalizacje: Iº stomatologii ogólnej oraz stomatologii dziecięcej oraz IIº stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej i podspecjalizację z periodontologii. Od 1996 roku i nadal pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego od 1966 roku. Przez dwie kadencje Prezes Sekcji Stomatologii Środowiskowej PTS, przez jedną członek Zarządu /skarbnik/ Sekcji Periodontologii PTS i w kilku kolejnych kadencjach członek Zarządu Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS oraz dwie kadencje Prezes Oddziału Gdańskiego PTS. Wyróżniona srebrną i złotą odznaką oraz Godnością Bene Meritum, a także Członkostwem Honorowym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2002 roku pomysłodawca, organizator i merytoryczny patron naukowy BALTDENTICA oraz Gdańskiego Forum Stomatologicznego konferencji naukowo-szkoleniowej towarzyszącej Wystawie. Konsultant Naukowy Środkowo Europejskiego Centrum Osseointegracji - CEOC Gdańsk oraz członek OSIS-EDI. Członek Honorowy Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE, członek rzeczywisty International Association of Paediatric Dentistry, International Academy of Periodontology, International Association for Dental Research, European Academy of Paediatric Dentistry, International Honor Dental Organization „Pierre Fauchard Academy”. Członek Zarządu i rzecznik prasowy Polskiej Akademii Medycyny. Wchodzi w skład redakcji czasopism: *Czasopismo Stomatologiczne, Nowa Stomatologia, Implantoprotetyka, Stomatologia Współczesna, Poradnik Stomatologiczny, E-Dentico oraz Przewodnik Lekarza*. Prof. Barbara Adamowicz-Klepalska ma w dorobku 225 prac, w tym 97 oryginalnych prac badawczych z doświadczalnymi na zwierzętach włącznie, autor 3 rozdziałów w wydawnictwach pediatrycznych oraz 267 wygłoszonych referatów. Współautor celów operacyjnych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 1976-2005 oraz w nowym na lata 2007-2015. Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Poradni Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełnomocnik Rektora ds. opracowania autorskiego programu nauczania oraz rozpoczęcia kształcenia na licencjacie higiena dentystyczna na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu. Promotor 9 obronionych i czterech w toku rozpraw doktorskich, opiekunem obronionej rozprawy habilitacyjnej. Recenzent, łącznie 2206 zadań testowych z zakresu stomatologii dziecięcej do L-DEP i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Nagrody Rektora indywidualne i zespołowe. Odznaczenia państwowe - Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.