Polityka Prywatności

Polityka prywatności i zaufania
Kongres Polonii Medycznej

Naszą politykę prywatności i zaufania witryny „Kongres Polonii Medycznej”, zwanej dalej Witryną, opieramy na następujących rozwiązaniach:

 • ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona,
 • system rejestracji użytkowników,
 • stosowanie wytycznych ASME w odniesieniu do treści i sekcji reklamowych,
 • ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą,
 • prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

 1. Dostęp do możliwości i usług w Witrynie jest zróżnicowany. Możesz być użytkownikiem niezarejestrowanym, lub zarejestrowanym. Jeśli chcesz tylko przeglądać opublikowane tutaj ogólnie dostępne materiały - możesz pozostawać użytkownikiem niezarejestrowanym. Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy ochronie Twojej prywatności, podyktowane jest względami bezpieczeństwa serwisu, a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich aktywność w Witrynie. Rejestrując się w Witrynie, przekazujesz nam pewne dane osobowe.
 2. Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane w Witrynie wyłącznie do użytku Wydawcy Witryny oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dane te nie są z zasady nie udostępniane, ani sprzedawane nikomu. Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach wyraźnie przewidzianych przepisami prawa.
 3. Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza Witrynę, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących Witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami. Zarejestrowanie się i logowanie w Witrynie jest Twoją dobrowolną decyzją, umożliwiającą Ci pełniejsze korzystanie z Witryny. Podczas rejestracji prosimy jedynie o niezbędne informacje:
  • login,
  • imię,
  • nazwisko,
  • hasło
  • adres poczty elektronicznej.
  Niepodanie danych wymaganych przy rejestracji uniemożliwi rejestrację w Witrynie. Mimo zarejestrowania się, możesz swobodnie odwiedzać Witrynę jako użytkownik niezarejestrowany. Aby jednak uzyskać dostęp do niektórych obszarów Witryny i korzystać z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, niezbędne jest zalogowanie się, czyli podanie:
  • loginu,
  • hasła dostępowego.
  Każdemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. W tym celu wystarczy skontaktować się z administratorem Witryny i przekazać mu odpowiednie informacje.
 4. Możesz również w każdym momencie zrezygnować z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, skorzystać z prawa usunięcia swojego konta i wszystkich swoich danych. W tym celu wystarczy skontaktować się z administratorem Witryny i poinformować go o swej decyzji.
 5. Z Witryny wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane "cookies" ("ciasteczka"). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą Witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o głosowaniu w dostępnych sondach). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych. Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera. Niektóre operacje, np. głosowanie, wymagają włączenia obsługi coockies. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do większości opcji Witryny.
 6. W Witrynie mogą być zamieszczane materiały reklamowe, zarówno własne, jak i innych firm, czy instytucji. Treści reklamowe będą w jasny sposób oddzielone od innej zawartości Witryny - za pomocą słów, oprawy graficznej, odpowiedniego umieszczenia na stronie lub innej, efektywnej metody ich odseparowania. W przypadku specjalnych sekcji reklamowych ("advertorials") lub we wszelkich innych sytuacjach, w których zachodzi groźba, iż reklama, w tym także "advertoriale", mogą zostać pomylone z treściami redakcyjnymi, sekcje te mają umieszczone na górze każdej strony lub na początku zrębu głównego każdego materiału informacje "reklama (nazwa firmy)" o co najmniej tej samej wielkości i wadze co normalny tytuł główny treści redakcyjnych. W materiałach redakcyjnych nie umieszczamy odsyłaczy do sekcji i innych stron reklamowych.
 7. Nie przesyłamy zarejestrowanym użytkownikom żadnych niepożądanych, niezapowiedzianych, informacji czy materiałów, ani też tzw. "nieoczekiwanych wiadomości". Jedynymi informacjami, które użytkownik może otrzymać w związku ze swoją aktywnością w Witrynie są:
  • powiadomienie o rejestracji wraz z hasłem umożliwiającym zalogowanie się w Witrynie,
  • powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia udziału w Kongresie,
 8. Każdy zarejestrowany użytkownik będzie otrzymywał od Wydawcy informacje o nowościach w Witrynie, wprowadzonych zmianach oraz przygotowywanych materiałach przy pomocy naszego biuletynu. W każdej chwili każdy użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W tym celu należy skontaktować się z administratorem Witryny i poinformować go o swej decyzji.
 9. Dane osobowe podane podczas rejestracji w Witrynie są w pełni chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie Witryny. Dane osobowe podawane przez użytkownika przy okazji przesyłania do Witryny informacji, artykułów, wpisów do księgi gości, postów na forum i innych są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony Witryny, na których zostały umieszczone.
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Zaufania bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników. Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Użytkowników. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności i Zaufania.
 11. Wydawcę Witryny, jak i każdego zarejestrowanego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w naszej Polityce prywatności. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu.
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji użytkowników serwisu. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.