Zabytki Torunia

Ratusz Staromiejski

Należy do najwybitniejszych osiągnięć średniowiecznej architektury mieszczańskiej w Europie.

Już w XIII w. na Rynku Staromiejskim o wymiarach 109x104 m powstały wolnostojące budynki handlowe i gospodarcze: sukiennice, ławy chlebowe, waga miejska, sąd i wieża rynkowa o wysokości 23 m. Pod koniec XIV w. miasto otrzymało od wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego przywilej na budowę ratusza. W miejscu wspomnianych budynków powstał nowy jednopiętrowy ratusz w kształcie czworoboku o wymiarach 43,7x52,4 m z dziedzińcem pośrodku i wieżą (już dawniej stojącą), którą budowniczy Andrzej podwyższył do obecnej wysokości (40 m) i włączył ...

Pomnik Mikołaja Kopernika

Pomnik Mikołaja Kopernika stoi na Starym Rynku przed budynkiem ratusza. Pochodzi z 1853 r. Został wykonany na zlecenie niemieckiego stowarzyszenia kopernikowskiego przez berlińskiego rzeźbiarza Fryderyka Abrahama Tiecka.

Pomysłodawcą postawienia w Toruniu pomnika Mikołajowi Kopernikowi był Stanisław Staszic. W 1809 roku wmurowano nawet kamień węgielny pod monument i rozpoczęto narodową zbiórkę pieniędzy na ten cel. Ze względu jednak na przejęcie Torunia w 1815 roku przez Prusy, zapadła decyzja o wzniesieniu monumentu w Warszawie. W Toruniu natomiast inicjatywę budowy pomnika przejęła społeczność niemiecka. Specjalnie zawiązane stowarzyszenie rozpoczęło w 1840 roku zbiórkę pieniędzy ...

Dom Kopernika - ul. Kopernika 15 i 17

Ul. Kopernika nosiła dawniej nazwę św. Anny. Wymienione domy pod nr 15 i 17 kryją jak dotąd tajemnicę urodzin wielkiego torunianina Mikołaja Kopernika.

Prawdopodobnie domem urodzin jest wielka kamienica pod nr 15, pochodząca z przełomu XIV/XV w. Należy do typowych dla Torunia kamienic zwanych "spichlerzodomami", które w dawnych wiekach służyły do celów mieszkalnych i magazynowych. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 r.

Obecnie w obu kamienicach mieści się oddział Muzeum Okręgowego pod nazwą "Muzeum Dom Kopernika".

Krzywa Wieża

Jest to średniowieczna baszta miejska, która swą nazwę zawdzięcza znacznemu odchyleniu od pionu (1,40 m).

Wybudowana została w XIV w. jako prosta, 15-metrowa baszta wtopiona w system murów obronnych i ustawiona na fundamentach czterościennych, lecz z niedociągniętą do końca ścianą od strony miasta. Przez otwory w jej bocznych ścianach przebiegał ganek strażniczy łączący ją z murami obronnymi, zaś brak ściany wewnętrznej ułatwiał wciąganie amunicji. Już w średniowieczu z piaszczystego podłoża, na którym baszta została ustawiona, pod wpływem jej ciężaru osunęły się piaski, powodując równocześnie pochylanie się wieży do momentu ...

Pomnik Flisaka

Pomnik Flisaka znajduje się w zachodniej pierzei Rynku Staromiejskiego.

Jest dziełem rzeźbiarza Georga Wolfa z Berlina. Ufundowany został przez zamożnych obywateli toruńskich.

Rzeźba odlana w brązie stoi na postumencie z piaskowca. Z piaskowca wykonana została również studnia, na której umieszczono 8 mosiężnych żab.

Katedra Świętych Janów

Toruńska katedra św.św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty jest najstarszą świątynią gotycką na ziemi chełmińskiej, której początki związane są z momentem nadania Toruniowi praw miejskich w 1233 r. Budowę kościoła farnego rozpoczęto zaraz po translokacji miasta na dzisiejsze miejsce (1233-1236), budując najpierw prezbiterium, a następnie korpus nawowy. Pod koniec XIII stulecia przystąpiono do wznoszenia trójnawowego korpusu kościoła, który był niższy i węższy od obecnego. W ciągu XIV i XV w. świątynię powiększono. Osiągnęła ona wówczas długość ponad 56 m, a wysokość wnętrza ponad 27 m. W 1406 r. runęła nieznana ...

Kościół Świętego Jakuba

Kościół św. Jakuba należy do największych i najpiękniejszych świątyń gotyckich w Polsce. Pochodzi z XIV w., był kościołem farnym dla dawnego Nowego Miasta Torunia. Jego budowę rozpoczęto w 1309 r., o czym informuje gotycki napis na żółtej i zielonej glazurowanej cegle obiegającej prezbiterium. Budowę zakończono w 1350 r. Kościół ten różni się od innych toruńskich świątyń gotyckich swym bazylikowym układem (nawy boczne niższe niż nawa główna). Przy jego budowie zastosowano łuki odporowe, które ciężar dachu i sklepienia przenoszą na przypory naw bocznych. Świątynia ta posiada wiele elementów ozdobnych w postaci ...

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Kościół pofranciszkański, sięga swymi początkami pierwszej połowy XIII w. W drugiej połowie XIV w. kościół został gruntownie przebudowany. Powstała wówczas murowana, trójnawowa, halowa świątynia o długości 60 m i wysokości naw ok. 27 m. Wydłużone prezbiterium otrzymało tę samą wysokość co korpus nawowy. Zgodnie z regułą zakonów żebraczych, do których należał zakon franciszkański, kościół ten nie posiada potężnej wieży, lecz trzy małe sygnaturki wzniesione nad prezbiterium od strony wschodniej. Wnętrze bogato zdobione polichromiami o tematyce religijnej z XIV w. Z okresu franciszkańskiego pochodzą dębowe stalle i empora, natomiast z okresu ...

Kościół pw. Ducha ŚwiętegoPochodzi z XVIII w. i początkowo był zborem ewangelickim. Od 1945 r. w posiadaniu o.o. jezuitów, określany jest również jako kościół akademicki. Został zbudowany w 1756 r. bez wieży wg projektu architekta Efraina Schrogera. Obecna wieża (wys. 64 m) została dobudowana w latach 1897-1899. Wnętrze jest trójnawowe o układzie halowym. Wyposażenie rokokowe z ołtarzem głównym z 1756 r. oraz dwoje intarsjowanych drzwi zaliczanych do najwyższych osiągnięć toruńskiego stolarstwa artystycznego. W 1989 r. w kościele wybuchł pożar, który doszczętnie strawił piękne organy z XVIII w.

Kamienica Pod Gwiazdą

Jedna z najładniejszych kamienic toruńskich. Powstała w średniowieczu, pod koniec XVII w. przebudowana w stylu barokowym. Fasada bogato zdobiona dekoracją ornamentową o motywach roślinno-kwiatowych wykonaną w stiuku. Na jej szczycie znajduje się ośmioramienna gwiazda, której kamienica zawdzięcza swą nazwę. We wnętrzu znajduje się wspaniała dębowa klatka schodowa spiralna z postacią rzymskiej bogini oraz lwem trzymającym tarczę z datą przebudowy 1697 r. W latach 1967-69 prowadzono tu prace renowacyjne, które przywróciły kamienicy dawny układ wnętrza. Obecnie kamienica została zaadaptowana na potrzeby muzeum. Mieści się w niej pierwsze w Polsce Muzeum Sztuki ...

Dwór Artusa

Dwór Artusa, stojący w południowej pierzei Rynku Starego Miasta, pochodzi z 1891 r. Został zbudowany na miejscu dawnego gotyckiego Dworu Artusa i dwóch dalszych kamienic mieszczańskich wg projektu Rudolfa Schmidta w stylu neorenesansowym. W ostatnich latach przeszedł generalną konserwację. Dziś jest siedzibą Centrum Kultury Dwór Artusa. Wielka sala koncertowa i balowa oraz pozostałe mniejsze pomieszczenia zostały wiernie odtworzone wg wzoru z 1891 r. W dawnym Dworze Artusa doszło w 1466 r. do zakończenia trzynastoletniej wojny, którą prowadził król Kazimierz Jagiellończyk z zakonem krzyżackim. Zawarto tzw. II traktat toruński lub II ...